Sensory Valentine’s Day for Kids. Multisensoryczne Walentynki (nie tylko) dla dzieci.

Hi! It’s great to see you here.
If you’re looking for easy sensory activities you can use in teaching English, or any other (foreign) language to learners at any age, this page is the place to be.

Cudownie, że tu zaglądasz! Na tej stronie znajdziesz Walentynkowe aktywności multisensoryczne, proste w przygotowaniu i wykorzystaniu w nauczaniu języków w różnych grupach wiekowych. Rozwiniesz kompetencje językowe, dowolny zakres słownictwa, i zaangażujesz zmysły.

Sensory Bags with a Heart

This simple idea will provide you with many engaging activities for language practice and allow you to engage  the sense of touch.

Ten prosty pomysł pozwoli na zaangażowanie zmysłów i rozwój kompetencji językowych w wielu wciągających aktywnościach, grach i zabawach.

Halloween Alphabet

What you need | Przydadzą się:

 1. Zip-lock bags | torebki strunowe,
 2. permanent marker | marker permanentny,
 3. peas / rice / or any other material you can use to fill the bag | “wypełniacz sypki”, np. ryż lub groch,
 4. stickers or tiny toys / pieces of paper with words or phrases written on them | naklejki, małe figurki lub skrawki papieru z wypisanym na nich słownictwem,
 5. sticky tape | taśma klejąca.

How to make them | Jak je zrobić:

 1. Draw a heart on the Zip-lock bag. | Narysuj serce na torebce strunowej.
 2. Fill more or less half of the Zip-lock bag with rice or peas. | Wypełnij torebkę ryżem mniej więcej do połowy.
 3. Put stickers / toys / pieces of paper that cover the vocabulary and/or the grammar scope you wish to practice. | Umieść w torebce drobne elementy, które posłużą za pretekst do nauki języka.
 4. Seal the bag with sticky tape to ensure the content remains inside. | Dokładnie zaklej torebkę taśmą.
Monster outlines
Monster outlines
Monster outlines

How to use them? | Pomysły na naukę i zabawę

The beauty of this teaching prop lies in its versatile character. Depending on the age group you are working with, the actvities and tasks may vary.

Piękno tej pomocy dydaktycznej tkwi w jej uniwersalnym charakterze. W zależności od grupy wiekowej oraz kompetencji, które chcemy rozwijać, zadania naszych uczniów będą różne.

Vocabulary | Słownictwo

 • Ask the students to move the elements around inside the bag, so that they put the ones they like or love within the heart frame. Once thye’re done, ask them to tell you about the things or phenomena they put inside their hearts and why.
 • Przesuwamy elementy wewnątrz torebki tak, by umieścić w obrysie serca tylko to, co lubimy lub kochamy. Następnie – opowiadamy o tym!

Communication activities | Komunikacja

 • Learners work in pairs or groups. They take turns to tell tell or ask each other about the things / phenomena that they love. The listener makes sure all the elements have found their way inside the heart drawn on the bag.
 • In another version of this activity, learners also work in pairs or groups. One of them tries to guess which elements their partner would like to see inside the heart. Once they’re ready, they try to justify their choice: I think you love ______, because… .
 • Jedna osoba z pary lub grupy odpowiada na pytania o rzeczy / zjawiska, które lubi lub kocha. Druga osoba z pary umieszcza właściwe elementy wewnątrz serduszka.
 • Próbujemy zgadnąć, co druga osoby z pary lub grupy chciałaby umieścić w serduszku, jednak przed umieszczeniem elementów w obrysie, opowiadamy, dlaczego tak uważamy. Druga osoba z pary może potwierdzić lub zaprzeczyć naszym domysłom.

Writing practice | Ćwiczenia na pisanie

 • You may encourage your young learners to develop their literacy skills, as well as spelling while playing with the sensory bags. Print out a list of the words describing the elements you put inside the bag. Make sure you the words are not complete though, provide the students with the first letter only, or – if you want to give them a spelling test, do not provide any words at all – let them find them inside the bag!
 • Ta zabawa to wspaniałe ćwiczenie, które w ciekawy sposób pomoże w rozwijaniu pisania w języku obcym. Wystarczy wydrukować listę słów – nazw elementów, które znajdują się w torebce. Celem gry jest odnalezienie wszystkich elementów, wyrazów lub wyrażeń w torebce i uzupełnienie listy. Może się to odbywać na różne sposoby, poprzez: uzupełnianie brakujących liter, dopisywanie brakujących części wyrażeń, wykreślanie elementów listy, które nie znajdują się w torebkach, lub – dla zaawansowanych – wypisywanie całych wyrazów od ‘a’ do ‘z’!

Download an example of a vocabulary list worksheet you can modify

Pobierz przykładowy arkusz listy do edycji (click!),

Angielskie Bajanie


zaprasza na nową serię szkoleń i warsztatów stacjonarnych bądź online, podczas których skupimy się na nauczaniu języków dzieci już od pierwszego roku życia. Główne obszary, na których skupimy się w czasie naszych spotkań, to:

🗸 Zasady pracy z dziećmi od pierwszego roku życia.

🗸 Interactive Storytelling.

🗸 Multisensoryczność.

🗸 Praca z autorskimi bajkami i piosenkami.

🗸 Przygotowanie unikatowych i trwałych pomocy multisensorycznych.

Szkolenie obejmuje także:

🗸 Materiały dla wszystkich uczestników: dostęp do autorskich piosenek (audio), nowe bajki i wierszyki oraz wspierające materiały do druku.

Kliknij na wydarzenie, które cię interesuje, by poznać szczegóły 👉

Angielskie Bajanie