Angielski dla dzieci w przedszkolu

Podejście multisensoryczne (wielozmysłowe, polisensoryczne) do uczenia się 

to aktywizowanie więcej niż jednego kanału sensorycznego w celu przetworzenia informacji nabywanych podczas nauki. Podejście multisensoryczne opiera się na rozróżnieniu trzech modalności (kanałów sensorycznych), aktywizowanych w procesie uczenia się: wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej (czuciowej i ruchowej). 

Dziecięca intuicja a podejście multisensoryczne

Czy spędzasz dużo czasu z małymi dziećmi i, tak jak ja, nie możesz przestać przyglądać im się z zachwytem (no, czasem z zadziwieniem, zaskoczeniem… zgrozą)? Frapuje mnie niezmiernie i stale oszałamia, jak intuicyjnie i “po prostu” małe dzieci wykorzystują CAŁE swoje ciało, by poznawać świat. A więc: chcą wszędzie włazić. Wszystko obejrzeć. Powąchać. Polizać. Pogryźć. Da się to połknąć? A może da się wsadzić do ucha (nosa)? O, jak fajnie to coś rozmaśla się po ścianie!  To “zachłyśnięcie się” światem doświadczenia zmysłowego trwa dobrych kilka lat, a czasem nie chce przeminąć wcale… I dobrze!

Podejście multisensoryczne – korzyści

Po co dzieciom właściwie to nieokiełznane dążenie do ciągłych sensorycznych badań? Otóż, dzięki niemu:

◊ lepiej rozumieją i zapamiętują informacje, które docierają do nich przez kilka kanałów jednocześnie,

◊ zdobywanie wiedzy staje się bardziej zróżnicowane – czyli atrakcyjniejsze,

◊ odczuwają pozytywne emocje wywołane ciekawymi, różnorodnymi bodźcami, co również pomaga im lepiej zapamiętać dane doświadczenie.

 

Doświadczanie świata wszystkimi zmysłami pomaga dzieciom (również tym ze specjalnymi potrzebami) rozwijać się wielokierunkowo i efektywniej się uczyć.

Krótka ściąga:

Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci

Wzrokowcy

Jak uczyć języka obcego dzieci z przewagą modalności wzorkowej?

 • umożliwiaj im dokładne przyglądanie się wszystkim pomocom dydaktycznym,
 • korzystaj z atrakcyjnych materiałów graficznych (kart obrazkowych, plansz, plakatów, minikart, zdjęć, bajek, filmów),
 • baw się w rysowanie, odwzorowywanie, przerysowywanie przez kalkę, dyktanda obrazkowe, szarady,
 • korzystaj z bogato ilustrowanych gier planszowych
 • organizuj tworzenie podsumowujących plakatów i map myśli,

Słuchowcy

Jak uczyć języka obcego dzieci z przewagą modalności słuchowej?

 • wykorzystuj urozmaicone materiały do słuchania: piosenki, rymowanki, wierszyki, utwory rytmiczne i wierszowane, a także historyjki i bajki oraz nagrania różnych efektów dźwiękowych pobudzające wyobraźnię,
 • odtwarzaj nagrania z efektami dźwiękowymi i pytaj dzieci, co (kogo) słyszą,
 • baw się w odgrywanie ich treści, także z podziałem na role,
 • organizuj zabawy tematyczne z wykorzystaniem nagrań dialogów (najlepiej, by się rymowały i były rytmiczne),
 • rozpoczynaj zdanie i czekaj, aż dzieci skończą je za Ciebie,
 • zadawaj pytania i zachęcaj do udzielania odpowiedzi,
 • baw się w opisywanie wykonywanych właśnie czynności,
 • organizuj pracę w parach i grupach,
 • organizuj zabawy w wychwytywanie słów i wyrażeń z nagrań lub wypowiedzi (i wskazywanie obrazków, przedmiotów, lub wykonywanie innych czynności),

Kinestetycy

Jak uczyć języka obcego dzieci z przewagą modalności ruchowej?

 • wykorzystuj zabawy ruchowe oparte o założenia metody TPR,
 • organizuj zabawy w odgrywanie piosenek, historyjek, wierszy i rymowanek, a nawet nagrań z efektami dźwiękowymi,
 • organizuj zabawy oparte o przypisywanie słowom i wyrażeniom ruchów lub gestów,
 • baw się w wyścigi, tory przeszkód oraz gry sportowe wymagające aktywności fizycznej,
 • baw się w aktywizowanie tylko jednej części ciała, która ma wykonać dane zadanie (np. podnieść właściwą kartę lub przedmiot, narysować obrazek, dotknąć właściwego słowa),
 • korzystaj  z zabaw w teatr, pantomimę, tematycznych, konstrukcyjnych i manipulacyjnych.

Czuciowcy (dotykowcy)

Jak uczyć języka obcego dzieci z przewagą modalności dotykowej?

 • pozwól dzieciom tworzyć własne prace w ramach zabaw konstrukcyjnych, manipulacyjnych, plastycznych,
 • organizuj zabawy, w których dzieci badają z zamkniętymi oczami kształt, wielkość i fakturę materiałów, z których wykonane są przedmioty i odgadują, czego dotykają,
 • organizuj zabawy plastyczne z wykorzystaniem urozmaiconych materiałów,
 • pozwól dzieciom chodzić bosymi stopami po właściwych obrazkach, przedmiotach o urozmaiconej fakturze, materiałach i tkaninach,
 • korzystaj z pudełek sensorycznych, wypełnionych sypkim materiałem (np. ryżem, grochem, kaszą lub papierowymi kuleczkami), w których dzieci spróbują odnaleźć właściwe przedmioty,
 • ​baw się w odgadywanie za pomocą dotyku, co znajduje się w worku, pudełku, pod tkaniną,
 • organizuj zabawy z masą solną, plasteliną, lub piaskiem kinetycznym (np. rysowanie w piasku lub masie palcami lub patyczkami, tworzenie kształtów, samodzielnie lub za pomocą foremek, wyklejanie liter ciastoliną, odciskanie faktur w celu stworzenia kompozycji).
Angielskie Bajanie