Dzień Mamy – karty pdf do druku

Cudownie, że jesteś! Dzień Mamy jest blisko i pewnie szukasz sprawdzonych rozwiązań lub inspiracji do przeprowadzenia zajęć angielskiego / językowych w przedszkolu lub szkole podstawowej, a może szkole językowej.

Poniżej znajdziesz karty pdf, które wykorzystasz do:

 • wprowadzenia i utrwalenia słownictwa na Dzień Mamy (Mother’s Day),
 • zabaw multisensorycznych utrwalających słownictwo na Dzień Mamy (Mother’s Day),
 • gier na na Dzień Mamy (Mother’s Day),
 • tworzenia historii i opowiadania o tym jak dzieci spędzają Dzień Mamy (Mother’s Day).

Jak się bawić? Oto 6 aktywności, które możesz wykorzystać z pakietem Mother’s Day Story:

 • Wydrukuj karty, wytnij i zalaminuj je.

Brother John Intro

 • Wprowadź słownictwo na kartach obrazkowych. Możesz wykorzystać wybrane karty, by ograniczyć liczbę nowych słów i wyrażeń.
 • Wykorzystaj melodię Panie Janie, by wprowadzić słownictwo: śpiewaj słowa lub wyrażenia i zachęcaj dzieci do powtarzania ich do tej melodii. Możesz też rapować.
 • Przy każdym powtórzeniu zmieniaj głos, by zaskoczyć dzieci i urozmaicić aktywność – ich zadaniem jest naśladować różne rodzaje intonacji, tempa, itp.
 • Powtórz słownictwo kilka razy.

Mummy says, Daddy says… RAP

 • Zaśpiewaj z dziećmi piosenkę, ilustrując ją ruchem:

Find your story

 • Umieść karty obrazkowe i / lub wyrazowe w różnych miejscach w sali.
 • *Podziel dzieci na pary / grupy.
 • Daj każdej parze / grupie po jednej karcie My story.
 • Dzieci starają się odnaleźć obrazki i / lub karty wyrazowe odpowiadające obrazkom znajdującym się na ich kartach My story.

Let’s tell a Mother’s Day Story

 • Gdy wszystkie karty obrazkowe i / lub wyrazowe zostaną zebrane, usiądź z dziećmi w kole.
 • Zbierz karty My story; wylosuj jedną i opowiedz dzieciom historię Dnia Mamy, np.: On Mother’s Day, we play ball, drink lemonade, eat popsickles, put on the sun screen and take a photo with mum.
 • Dzieci trzymające odpowiednie karty ilustrujące opowiadaną historię, układają je na dywanie we właściwej kolejności.

Mark your story

 • Siedząc z dziećmi w kole, ponownie przypomnij słownictwo, powtarzając je z dziećmi.
 • *By utrudnić ćwiczenie możesz odwrócić karty obrazkami do dołu (ponownie powtarzając słownictwo) – powiedz dzieciom, by skupiły się na zapamiętywaniu umiejscowienia kart.
 • Podziel dzieci na grupy i każdej daj jedną z kart My story.
 • Oznacz każdą z grup kolorem – daj dzieciom pompony w tych samych kolorach do oznaczania ich kart.
 • Rzucaj kostką z kolorowymi ściankami lub losuj kolorowe pompony / karteczki: What colour is it? Red. Who’s got red?
 • Dzieci z grupy oznaczonej wylosowanym kolorem umieszczają swój pompon na karcie odpowiadającej ich historyjce z zestawu My story: Put a pompom on one of the cards.
 • Wszystkie dzieci nazywają kartę: What do you do on Mother’s Day? We take a photo with mum. We put on sun screen with mum.

What’s missing?

 • Pokazuj dzieciom karty What’s missing?
 • Dzieci pokazują pasujące karty i nazywają czynności, np.: What’s missing here? Yes, – we play the guitar.

Have fun!

Chcę te karty obrazkowe! (klik!)

… baw się dobrze, ucz z przyjemnością! Hugs, Ewa

Angielskie Bajanie