Little Red Riding Hood

Czerwony Kapturek – LIVE

Czerwony Kapturek: szkolenie live

prezentacja bajki oraz sposobów jej wykorzystania z dziećmi.

Projekt „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie” przenosi dzieci w świat najpiękniejszych klasycznych baśni, które czytane są w języku angielskim. Baśnie wplecione są w tok zajęć lub warsztatów w taki sposób, by aktywizować dzieci zarówno językowo, jak i we wszystkich innych obszarach rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia multisensorycznego w nauczaniu języków.
Dzieci:
– oswajają i osłuchują się z językiem angielskim,
– poznają najpopularniejsze bajki i baśnie świata,
– równomiernie aktywizują swoje zmysły, co korzystnie wpływa na ich całościowy rozwój,
– eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów,
– chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
– bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z sensorycznych pomocy dydaktycznych.
Rodzice i Nauczyciele:
– poznają podstawy nauczania języków w oparciu o podejście polisensoryczne,
– poszerzają swoje kompetencje,
– budują i pogłębiają wartościowe relacje z dziećmi.